Kościół jest dla wszystkich, ale nie dla wszystkiego*
FSLO-1098135385-529521
kaz3
FSLO-1143569742-111742
FSLO-1143570568-111568
FSLO-1184347714-111714
FSLO-1185299128-111128
FSLO-1185300488-111488
FSLO-1195790025-111025
wwa2
Double click to editkks. bp Werner Leich
Portal „Konfesyjni” został założony z inicjatywy wiernych Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP celem kultywowania czystości i prostoty wykładni Słowa Bożego zawartej w Księgach Symbolicznych a także rozbudzenia zachwytu nad starochrześcijańskimi korzeniami naszej liturgii, która wraz z sakramentem Wieczerzy Pańskiej, stanowi centrum religijnego życia Chrześcijan wyznania Ewangelicko - Augsburskiego.

Pragniemy aby teologia luterańska miała wpływ na nasze życie w społeczeństwie, aby wskazywała nam w obecnej, przepełnionej konsumpcją i zeświecczeniem rzeczywistości, drogę pobożności opartej na najlepszych tradycjach reformacji.

Portal nie jest oficjalną stroną Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP jak również żadnej innej instytucji kościelnej.
konfesyjni.pl  2011 - 2012
Double click to edit
Z a p r a s z a m y  n a  s t r o n y  P o r t a l u :
Główny portal informacyjno-dydaktyczny. Aktualne informacje z życia Kościoła, artykuły, opracowania, teksty kazań, pliki do pobrania, galerie, linki, ksiąga gości. Na stronie jest również możliwość uzyskania pomocy duszpasterskiej luterańskich duchownych.
Double click to editwww.luteranie.konfesyjni.pl
Forum internetowe o profilu ortodoksyjnym i staroluterańskim. Rozmowy o Biblii, Księgach symbolicznych, różnych aspektach życia chrześcijańskiego, liturgii, kulturze, zwyczajach, problemach społecznych. Do czynnego udziału w forum konieczne jest dokonanie rejestracji. Na stronie forum istnieje również czat internetowy dostępny dla zarejestrowanych użytkowników.
Strona Luterańskiej Wspólnota Św. Pawła Apostoła - Społeczności Wysokokościelnej w Polsce i  Republice Czeskiej. Liturigia, agendy, opracowania.
Double click to editwww.forum.konfesyjni.pl
Double click to editwww.wspolnota.konfesyjni.pl
Double click to editwiększość grafik użytych w banerze pochodzi z serwisu www.lutheransonline.com

Konfesyjny Portal Luteński jest wpisany do rejestru dzienników i czasopism pod pozycją Pr. 2530 – na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 5 grudnia 2012 r. sygn. akt I Ns.Rej.Pr. 464/12
Redakcja